Vida na rúa 2018


A arte fala onde as palabras son incapaces de explicar.

Ilustración e Fotografías 2018 de: Belén Cordero, Marcos Loopez, Adra Pallón, Iván Mouronte e María Viso.